گفتگو

گفتگو بخشی از نشست ماهانه نجوم اهواز است که مستقیم مخاطب حاضر در نشست را درگیر مسئله مطرح شده می کند ، موضوع این بخش متغییر است، از موضوعات علمی تا موضوعات و اتفاقات نو و جدید دنیای نجوم را در بر می گیرد.

goftegoo-neshast