رصد خورشید گرفتگی – آبان 92

تاریخ : 21 نوامبر 2013

 

 

 

 

 

 

عکس ها از : ارسلان بغدادی