گزارش نمایش و نقد علمی فیلم Sunshine

روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه با همکاری انجمن سینمای جوانان خوزستان فیلم Sunshine نمایش داده شد.
در این برنامه حدود سی نفر از علاقمندان به سینما و نجوم حضور داشتند.
پس از نمایش فیلم آقای عبادی درباره مسائل علمی فیلم صحبت کردند و علاقمندان نیز سوالات و نظرات خود را بیان کردند.

*چگونگی پیدایش و مرگ یک ستاره
*مختصری از دوره حیات خورشید
*لکه های خورشیدی
*میدانهای مغناطیسی این ستاره
*شرایط موجود در شاتل های فضایی
*نزدیک شدن به خورشید
و اشکالات علمی فیلم

از جمله مباحثی بود که در این برنامه به آن پرداخته شد.