گزارش رویت هلال ماه ذی الحجه ۱۴۳۸

تاریخ رصد: سه شنبه ۱۴۳۸/۱۱/۲۹ هجری قمری مصادف با ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ هجری شمسی برابر با  ۲۲/۰۸/۲۰۱۷

گزارش دهنده : ساناز فتاحی

رصدگاه : اهواز – بام برج کیانپارس – خیابان ۱۳ غربی کیانپارس

ابزار رصدی: یک عدد دوربین دو چشمی ۱۵*۷۰ و یک عدد دوربین دوچشمی ۲۰*۸۰

DSLR دوربین عکس برداری

رصدگران : خانم ها : زهرا جولا، ،ساناز فتاحی آقایان : سید جلال جزایری ، پیمان حبیبیان

۱۹:۳۰ شروع رصد
پارامتر های رصد
۱۹:۵۱ غروب محاسباتی خورشید
۱۹:۴۵ غروب ظاهری خورشید
۲۰:۲۵ غروب ماه
۳۴ دقیقه مدت مکث
۲۴ ساعت و ۶ دقیقه سن ماه
۱۰٫۶ جدایی زاویه ای
۶٫۲ ارتفاه ماه
-۰٫۸ اختلاف سمت و ماه
۰٫۰۰۱ فاز ماه
مختصات رصدگاه
 متر۵۸ ارتفاع از سطح دریا
۲۸ درصد نم نسبی
ابرهای پراکنده وضعیت جوی
غبار آلود تا ۴ درجه. وضعیت افق
۴۶ – ۳۱ سانتیگراد دما
۱۱ کیلومتر بر ساعت سرعت باد
۳۲:۲۲ شمالی و ۵۱:۱۳ شرقی مختصات رصدگاه
رویت نشد نتیجه

مشروح گزارش:

اعضای گروه رویت هلال به دلیل غبار و نامساعد بودن شرایط جوی موفق به رویت هلال ذوالحجه نشدند.

توضیحات:

در ساعت ۱۹:۳۵ اعضای تیم رویت در محل رصد گاه حاضر شدند. و پس از استقرار بر بام برج و برپایی ابزار آلات در ساعت ۱۹:۴۰ پارامتر های رویت هلال ماه توسط خانم جولا برای سایر اعضا مرور شد .با بررسی پارامتر ها مکان تقریبی هلال توسط اعضا تخمین زده شد. اینبار خورشید ۶ دقیقه زودتر در غبار فرو رفت اعضای تیم بارها با این مشکل رو برو شدند و میدانستند هرچه فاصله غروب ظاهری با واقعی خورشید بیشتر بشود  شکار هلال باریک ماه سخت تر میشود. از ویژگی های این هلال این بود که از لحظه تولدش ۲۴ ساعت و ۶ دقیقه گذشته و طبیعتا یک ماه پیر محسوب میشد. با توجه به ارتفاع ۶٫۲ درجه ای آن دقیقا بعد از غروب خورشید مدت زمان کمی وجود داشت تا قبل از اینکه وارد غبار و ابر شود هلال ماه کشف شود و تقریبا این زمان  آسمان هنوز روشن بود.

با تشکر از حراست برج کیانپارس و ستاد استهلال مقام معظم رهبری