گزارش تصویری استهلال ماه شوال در اهواز

عملیات استهلال ماه شوال غروب پنجشنبه در پارک کوهساران اهواز همزمان با سایر نقاط استان و سراسر کشور انجام شد.

با تشکر از حضور و همکاری
🔴 آقای گهستونی از انجمن تاریانا
🔴آقای جلیلی نیا ریاست اداره میراث فرهنگی٬صنایع دستی و گردشگری اهواز
🔴آقای مهندس ارشادی شهردار محترم منطقه ۷ اهواز
🔴خانم موسوی معاونت فرهنگی شهرداری منطقه ۷
🔴آقای کیانی مشاور محترم استاندار خوزستان

استهلال ماه شوال در اهواز استهلال ماه شوال در اهواز استهلال ماه شوال در اهواز
استهلال ماه شوال در اهواز استهلال ماه شوال در اهواز استهلال ماه شوال در اهواز
استهلال ماه شوال در اهواز استهلال ماه شوال در اهواز استهلال ماه شوال در اهواز
استهلال ماه شوال در اهواز استهلال ماه شوال در اهواز استهلال ماه شوال در اهواز