گزارش برنامه رصدی دبستان توحید

ابزار : یک دستگاه تلسکوپ ۶ اینچ دابسونی ، یک دستگاه تلسکوپ ۸ اینچ دابسونی، ۱دستگاه دوربین DSLR
اعضای تیم رصدی : رضا پیمانی، پیمان حببیان، کوثر صمصام، سید جلال جزایری

مشروح گزارش: برنامه ی رصدی دبستان توحید از ساعت ۱۷:۳۰ با برگزاری کلاس های آموزشی برای دانش آموزان آغاز شد. ابتدا دانش آموزان با آسمان شب آشنا شده و سپس در مورد اجرامی که در شب رصدی به دیدار آنها خواهند رفت بحث و صحبت شد.

tohid-samsam

 خانم صمصام در حال نشان دادن سیاره مشتری به دانش آموزان

سپس دانش آموزان به چند گروه تقسیم شده و با استقرار تلسکوپ ها رصد آسمان شب آغاز شد.

tohid-rezap

آقای پیمانی در حال توضیح برای دانش آموزان در باره ماه

در حین رصد آسمان در مورد نحوه ی رصد با دانش آموزان صحبت  و به پرسش های آنان توسط اعضای تیم پاسخ داده شد.

tohid-kosar

حضور اولیا دانش آموزان