گزارش استهلال ماه ذی الحجه ۱۴۳۵ ( سوم مهر ماه خورشیدی )

گزارش شماره ۰۳
گزارش دهنده: رضا پیمانی

رصدگاه: اهواز-بام برج کیانپارس-خیابان ۱۴ غربی کیانپارس
ابزار:دوربینهای دو چشمی ۷۰*۱۵،یک دستگاه تلسکوپ ۶ اینچ دابسونی ، ۱دستگاه دوربین DSLR
رصدگران: رضا پیمانی ، سید جلال جزایری ،‌پیمان حبیبیان ،‌احسان سنجری
پارامترهای رصدی در روزپنج شنبه (۳/۷/۹۳) :

ردیف   پارامتر اندازه توضیحات
۱ پارامترهای رصد غروب ظاهری خورشید ۱۸:۰۵ دقیقه
۲ غروب واقعی خورشید
۳ جدایی زاویه ۸ درجه
۴ اختلاف سمت ۱۲٫۵
۵ مدت مکث ماه ۳۷ دقیقه
۶ فاز ماه ۱٫۷۵
۷ سن ماه ۳۲٫۷۴ h
۸ قدر ماه ۵٫۵۱-
۹ بهترین زمان رصد ماه ۱۸:۳۴
۱۰ وضعیت رصدگاه مختصات رصدگاه ۵۱:۱۳ شرقی و ۳۲:۲۲ شمالی
۱۱ ارتفاع از سطح دریا ۵۸متر
۱۲ رطوبت نسبی ۲۳ درصد
۱۳ وضعیت جوی آسمان صاف
۱۴ وضعیت افق غبارآلود

 

 

مشروح گزارش:

برنامه ی رصدی رویت هلال ماه ذی الحجه در ساعت ۱۷:۳۰ در محل بام برج کیانپارس واقع در خیابان ۱۴ غربی کیانپارس انجام گرفت.ابتدا اعضای گروه رصدی به بررسی دقیق پارامتر های رویت هلال پرداختند، پس از بررسی های به انجام رسیده،طبق پارامتر های مشخص شده و پیش بینی های نرم افزاری و با استفاده از ابزار های رصدی در اختیار، جست و جوی هلال ماه نو آغاز شد.

Picture4

ابتدا سیاره ی عطارد به عنوان یکی از شاخص های پیدا کردن هلال ماه در نظر گرفته شده بود،که پس از تلاش فراوان به دلیل شرایط نامساعد جوی و وجود غبار غلیظ به ارتفاع ۱۵ درجه نه تنها این سیاره بلکه خورشید نیز قبل از زمان مناسب برای رصد هلال ماه در افق غربی ناپدید شد ، با این وجود با به دست داشتن پارامتر هایی همچون جدایی زاویه ای ،اختلاف سمت و… ودانستن مکان نسبی خورشید جست و جو ها تا هنگام اذان مغرب ادامه داشت.

Picture3

متاسفانه با توجه به صنعتی بودن شهرستان اهواز و وجود کارخانه های فراوان درون شهر و ویژگی های آب و هوایی و اقلیمی و هنچنین وجود تالاب های اطراف شهر، وزش باد و غباری که همواره در افق این شهر قابل مشاهده است .و در نتیجه رصد هلال ماه ذی الحجه به دلیل وجود غبار ضخیم غیر ممکن گردید.

IMG_3882

در پایان تشکرویژه داریم از: ستاد استهلال استان آقای خلفی و آیت ا… دکتر حیدری و همچنین مدیریت و حراست برج کیانپارس