نمایش و نقد علمی – سینمایی فیلم WALL.E

آدم و حوا به زمین آمدند .از همان روزها تا کنون همواره انسان از سویی چشم به آسمان دارد و از سوی دیگر زندگی در این سیاره را برای خویش آسان میسازد.
هر روز اخبار بیشتری درباره امکان حیات در سیارات دیگر میشنویم،ابزارها نیز  هوشمندانه تر می شوند.

اما سرنوشت حیات بر روی زمین در آینده چه خواهد شد؟
آیا اگر روزی مقصد دیگری برای حیات بیابیم زمین را ترک خواهیم کرد؟
اگر این اتفاق بیافتد چه چیز را روی زمین جا خواهیم گذاشت؟
آیا آدم و حوایی از جنس دیگر دوباره  زمین را برای حیات انتخاب خواهند کرد؟
ابزارهای دست ساز و البته از کار افتاده ی بشر در فراسوی زمین چه سرنوشتی دارند؟
محیط زیست بشر به چه سویی می رود؟


در یکی دیگر از برنامه های نمایش فیلم به تماشای بهترین انیمیشن سال ۲۰۰۸ یعنی “wall.E” خواهیم نشست و این فیلم را با دو نگاه علمی و سینمایی بررسی خواهیم کرد.
همکاری مشترکی از انجمن علم و اندیشه پویا و  انجمن سینمای جوانان خوزستان

زمان :
پنج شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۸
مکان:
اهواز – بلوار ساحلی – جنب موزه هنرهای معاصر – انجمن سینمای جوانان خوزستان

ثبت نام رایگان جهت شرکت در برنامه ( ظرفیت محدود )

لطفا صبر کنید...

 

ورود به کانال انجمن