برگزاری رصد خیریه در اهواز – ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

شامگاه پنجشنبه ۲۸ شهریور ۹۸ رصد خیریه با هدف تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند در جاده ساحلی کیانپارس-پارک دولت با همکاری فعال انجمن خیریه نجوای حق ، معاونت محترم فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهردای منطقه ۲ و انجمن حمایت از معلولان خوزستان و با استقبال خوب شهروندان اهوازی برگزار شد
رصد مشتری و سیاره ی زیبای زحل توسط سه تلسکوپ و توضیحات در مورد ویژگی های این سیارات و آشنایی سازی مردم و شهروندان با آسمان و زیبایی های آن از برنامه های این رصد خیریه بود.


این برنامه از ساعت ۲۰ الی ۲۳:۳۰ ادامه داشت که در نهایت با طلوع زیبای ماه و رصد آن پایان گرفت
با تشکر صمیمانه از تک تک عزیزان مشارکت کننده
آقایان عزیزی ،امام، طباطبایی، حاجی زادگان، شاحسینی
خانم ها جولا، صمصام، بابادی، شهریاری، باقری
آقای فلیوش معاونت محترم فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهردای منطقه ۲
آقای همدانی مدیرعامل انجمن حمایت از معلولان خوزستان
آقای سید خلیل قیم موسوی مدیر انجمن خیریه نجوای حق