اطلاعیه برگزاری سیزدهمین نشست ماهانه نجوم

به اطلاع کلیه دوست داران و فعالین نجوم آماتوری میرساند.

سیزدهمین نشست ماهانه نجوم اهواز ، سه شنبه ۶ اسفند ماه برگزار می گردد.

13N-small