نشست ماهانه نجوم اهواز

به نام آفریدگار ناهید و مهر

با توجه به رشد روز افزون دانش در دنیا لزوم هدفمند سازی و تلاش برای اغنای ذهن های پرسشگر و جستجوگر جوانان فرهیخته جامعه ی نوپای ایرانی به شدت احساس می شود.در این میان دانش ستاره شناسی به جهت ظرفیت های موجود در آن کشش بسیار گسترده ای را در بین مردم ایجاد کرده است.این گرایش که بعضا دارای امواج بسیار بلندی از شور و هیجان نیز می باشد،نیازمند جهت دهی مناسب است. از طرف دیگر نجوم آماتوری در ایران در حال پوست اندازی و ورود به مرحله ی جدید از حیات خود می باشد.این مرحله ی که توجه به علم گرایی در آن بسیار مشهود است با سرعت در حال طی طریق است.”نشست ماهانه نجوم اهواز ” فرصتی است برای هم اندیشی و ارتباط گیری و در نهایت ارائه ی دست آوردهایی که نیازمند جایی برای بروز و ظهور خود هستند.

نشست های ماهانه چیست و هدف ما کدام است؟

نشست های ماهانه ،گردهمایی ماهانه ای است که به صورت مداوم و مستمر و به صورت یک بار در ماه همواره در تاریخی مشخص برگزار می گردد. هدف از برگزاری این چنین برنامه ای کنار هم قرار دادن گروه های مختلف دست اندرکار مقوله ی ستاره شناسی است که چه به صورت آکادمیک و چه به صورت آماتوری در حال فعالیت هستند.در طی این برنامه اخبار نجومی، معرفی کارهای نجومی، سخنرانی علمی، کارگاه‌ها و مباحث متنوع نجومی و … برگزار می گرددعلاوه بر این ،این نشست ها بستری برای طرح مقولات مختلف و بدیع در زمینه ی ستاره شناسی است.از طرفی محلی برای برخورد آرا و تحلیل ها مختلف نیز می باشد.برگزاری مسابقات علمی و هنری در سطح شهر یا استان و یا کشور و همچنین ایجاد حلقه هایی برای تحقیق و پژوهش یکی از اهداف مهم این چنین برنامه ای است.
لازم به ذکر است که “نشست ماهانه نجوم اهواز ” صرفا برنامه ای در جهت های یاد شده است و اصولا هیچ گونه پیامد مادی برای دست اندرکان و گروه های درگیر خود به همراه ندارد.

مخاطبین ما که هستند؟

مخاطبین اصلی ما اغلب قشر تحصیل کرده ی جامعه اعم از دانش آموزان ،دانشجویان،فرهنگیان و اساتید دانشگاهی می باشند ولی این به معنای ایجاد محدودیت در مخاطبین نیست.یکی از مهمترین اهداف ما گسترش دانش ستاره شناسی به تمامی اقشار جامعه است.هر فرد با هر میزان تحصیلات و هر سنی و حتی هر شغلی می تواند مخاطب بالقوه ی ما باشد.
در این میان “نشست های ماهانه نجوم اهواز ” در تلاش است با یاری تمامی پتانسیل های موجود جنبشی نو در نجوم منطقه ایجاد کند.