تیم رویت هلال

به نام خدا

رویت هلال ماه از دیر باز به خصوص برای مسایل مذهبی و شرعی مورد توجه منجمان و رصد گران ایرانی بوده است.به همین دلیل و با همکاری ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری ،تیم رویت هلال انجمن علم و اندیشه از رمضان ۱۴۳۵ قمری تشکیل شده و رصد های مداومی را انجام داده است.

برگزاری کارگاه آشنایی با پارامترهای رویت هلال در کنار افزایش تجربه رصد گران انجمن نوید بخش مسیری روشن در راستای اهداف تعیین شده ی این تیم می باشد.

اعضای تیم رویت هلال : سید جلال جزایری – میلاد طوسی – رضا پیمانی – پیمان حبیبیان – محمدامین شمیل شوشتری – احسان سنجری – محمد شاه حسینی – خلیل موسوی – زهرا جولا – ساناز فتاحی – فاطمه خشنود – کوثر صمصام

dsss2