رصد خورشید گرفتگی – آبان 92

تاریخ : ۳۰ آبان ۱۳۹۲

 

 

 

 

 

 

عکس ها از : ارسلان بغدادی