گزارش استهلال ماه رجب – ۳۰ فروردین ۹۴

 

رصدگاه: اهواز – بام برج کیانپارس – خیابان ۱۴ غربی کیانپارس
ابزار: دوربین دو چشمی ۷۰*۱۵، دوربین دو چشمی ۸۰*۲۰، یک دستگاه تلسکوپ ۱۰ اینچ دابسونی ، ۱ دستگاه دوربین DSLR
رصدگران: سید جلال جزایری، پیمان حبیبیان،‌ محمد شاه حسینی، امین شمیل، خلیل موسوی
پارامترهای رصدی در روز یکشنبه (۹۴/۱/۳۰) :

ردیف پارامتر اندازه توضیحات
۱ پارامترهای رصد غروب خورشید ۱۹:۴۶ دقیقه
۲ غروب ماه ۲۰:۳۵ دقیقه
۳ جدایی زاویه ۱۱ درجه
۴ اختلاف سمت -۶ درجه و ۰۴ ثانیه
۵ مدت مکث ماه ۴۹ دقیقه
۶ فاز ماه ۰٫۹ درصد
۷ سن ماه ۲۰ ساعت و ۱۴ دقیقه
۸ قدر ماه ۴٫۳-
۹ بهترین زمان رصد ماه ۲۰:۱۰
۱۰ وضعیت رصدگاه مختصات رصدگاه ۵۱:۱۳ شرقی و ۳۲:۲۲ شمالی
۱۱ ارتفاع از سطح دریا  ۵۸ متر
۱۲ رطوبت نسبی
۱۳ وضعیت جوی آسمان صاف
۱۴ وضعیت افق غبارآلود

مشروح گزارش:

برنامه ی رصدی رویت هلال ماه رجب از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در محل بام برج کیانپارس واقع در خیابان ۱۴ غربی کیانپارس انجام گرفت. ابتدا اعضای گروه رصدی به بررسی دقیق پارامتر های رویت هلال پرداختند، پس از بررسی های به انجام رسیده، طبق پارامتر های مشخص شده و پیش بینی های نرم افزاری و با استفاده از ابزار های رصدی در اختیار، جست و جوی هلال ماه نو آغاز شد.
rajab1

rajab2

دود و غبار غلیظی افق شهر اهواز را پوشانده و کار را برای رصد هلال ماه رجب سخت کرده بود

rajab3

طبق شبیه سازی های نرم افزاری، موقعیت هلال ماه جدید در جنوب غربی سیاره عطارد بوده و پس از یافتن عطارد، جستجو ها در موقعیت پیشبینی شده جهت رویت هلال ماه آغاز شد.

vaz

پس از تلاش فراوان، گروه در ساعت ۲۰:۱۱ موفق به رویت هلال ماه رجب ۱۴۳۶ توسط دوربین دو چشمی ۲۰ در ۸۰ شد. به دلیل ارتفاع کم ماه و بسته بودن افق محل استقرار، امکان عکسبرداری توسط تلسکوپ فراهم نگردید.

rajab4

rajab5

 

در پایان تشکرویژه داریم از: ستاد استهلال استان آقای خلفی و آیت ا… دکتر حیدری و همچنین مدیریت و حراست برج کیانپارس

rajab6