برگزاری رصد در پارک هجرت

برگزاری رصد عمومی در پارک هجرت با همکاری کلانتری ۱۶ منطقه امانیه اهواز