گزارش تور رصدی و طبیعت گردی بهبهان

موضوع : تور رصدی و طبیعت گردی بهبهان

زمان : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

رصد گاه: قلعه مدرسه خیر آباد

ابزار: دو عدد دوربین دو چشمی ۱۵*۷۰ ،دوربین دوچشمی ۲۰*۸۰ ، تلسکوپ ۸ اینچ دابسونی. تلسکوپ ۱۰اینچ دابسونی

ساعت تقریبا از ۱۷ گذشته بود که تور رصدی سفر خودشو آغاز کرد.این تور هم جنبه رصدی داشت هم جنبه طبیعت گردی و تاریخی .در نزدیکی شهر بهبهان کم کم داشت خورشید غروب میکرد ،که مشتری و سپس شباهنگ نمایان شد. جبار غروب کرده بود که گروه به قلعه مدرسه رسیدند. بعد از صرف شام خانم جولا به آموزش صورت فلکی ها و نحوه پیدا کردن آن ها در آسمان به کسانی که اولین بار تور رصدی را تجربه میکردند پرداختند و سپس مقدمه ای درباره اسطوره صورت فلکی ها گفته شد. بعد ازآن هم اقای جزایری به آموزش مقدماتی عکاسی پرداختند.سپس زمان برای نشان دادن سیارات مشتری و زحل گذاشته شد البته در این بین علاقه مندان به عکاسی از نمای تاریخی قلعه مدرسه و ستارگان برای عکاسی استفاده کردند. اما به دلیل ابر سنگینی که از ساعتی به بعد تا طلوع خورشید اسمان رو فرا گرفت این فرصت رو از دیگر علاقه مندان گرفت تا شاهد رصد اجرام عمیق تری باشند.  و به جای آن زمان را به گفت گو درباره آسمان  و نقد فیلم سوق دادند.

با طلوع آفتاب به سمت چهار طاقی خیر آباد رفتند این چهار طاقی در میان انوار خورشید فرصتی به علاقه مندان به عکاسی داد تا این لحظه را با دوربینشان ثبت کنند. در آن جا آقای جزایری در مورد بوجود آمدن این چهار طاقی ها و نحوه استفاده از آن ها و اسناد تاریخی که دربارشان وجود دارد صحبت کردند. و سپس صرف صبحانه به خانه ی تاریخی محسنی ها و آشنایی با آداب  و رسوم و غذا های محلی بهبهان خاطره شیرین را برای شرکت کنندگان از این تور بوجود آورد. و بعد از آن به سمت چشمه آب گرم رفته شد  و مدتی را به عکاسی از رنگی بودن آب پرداخته شد مشخصه اصلی آنجا بوی گوگردی و رنگ رنگ سبز آب بود.  در تمام مسیر اقای عاشوری با بیانات خود از بعد تاریخی و طبیعت گردی به گروه حس و حال بیشتری دادند.این تور تقریبا ساعت ۱۴ به پایان رسید.

قلع مدرسه : عکس از محسن عاشوری

چهار طاقی خیرآباد : عکس از محمد میناوی

صرف صبحانه در خانه تاریخی محسنی ها : عکس از محسن عاشوری

قلعه مدرسه : عکس از سید داود امام