گزارش برنامه رصدی مدرسه فرزانگان ۳

رصدگاه : اهواز – ۲۴ متری – جنب پمپ بنزین – دبیرستان دخترانه استعداد های درخشان فرزانگان ۳
ابزار : دوربینهای دو چشمی ۷۰*۱۵، یک دستگاه تلسکوپ ۶ اینچ دابسونی ، یک دستگاه تلسکوپ ۸ اینچ دابسونی، یک دستگاه تلسکوپ ۱۰ اینچ دابسونی، یک دستگاه تلسکوپ ۵ اینچ سمتی ارتفاعی، ۱دستگاه دوربین DSLR
اعضای تیم رصدی : زهرا جولا، فاطمه خشنود، کوثر صمصام، مریم بابادی، رضا پیمانی ، ‌پیمان حبیبیان ، سید جلال جزایری، امین شمیل

مشروح گزارش:

برنامه ی رصدی مدرسه فرزانگان از ساعت ۱۷:۳۰ با حضور اعضای تیم رصدی و مکان یابی محل استقرار تلسکوپ ها آغاز شد و از ساعت ۱۸ با تقسیم بندی دانش آموزان حاضر به دو گروه رسما آغاز به کار کرد.ابتدا گروه اول با حضور در کلاس آموزشی با آسمان و اجرامی که در شب رصدی مبادرت به رصد آنها می شد آشنا گشتند.سرکار خانم جولا مسئولیت آموزش به دانش آموزان را بر عهده داشت.

far1شکل ۱ استقرار تلسکوپ ها در حیاط مدرسه

در همین حین گروه دوم در مرحله اول به رصد ماه پرداختند.رصد ماه ابتدا با توضیحات سرکار خانم صمصام درباره ساختار و نحوه کار تلسکوپ آغاز شد و با رصد تک به تک دانش آموزان با تلسکوپ ۸ اینچی دابسونی و سپس با تلسکوپ ۱۰ اینچی دابسونی ادامه پیدا کرد.در این مرحله دانش آموزان عوارض سطحی ماه را به دقت مشاهده نمودند.در تلسکوپ اول کل ماه و در تلسکوپ دوم عوارض سطحی ماه از نمای نزدیک تر به دانش آموزان نشان داده شد.

far2شکل ۲ خانم صمصام در حال توضیح در مورد ماه

در مرحله بعد دانش آموزان با صورت های فلکی آسمان زمستانی و همچنین گردونه آسمان آشنا شدند.این مرحله توسط سرکار خانم خشنود و توضیحات ایشان پیرامون صورت فلکی جبار،کلب اکبر،دوپیکر،ذات الکرسی و….. همراه بود.

fars3شکل ۳ مرحله دوم -آشنایی با صورت های فلکی

fars4شکل ۴ مرحله دوم -آشنایی با صورت های فلکی

در مرحله سوم دانش آموزان با سحابی ها در آسمان آشنا شدند.برای این منظور آقای حبیبیان پیرامون سحابی جبار توضیحاتی را برای دانش آموزان ارایه کرده و سپس توسط تلسکوپ این سحابی به آنان نشان داده شد.

far5شکل ۵ مرحله سوم -رصد سحابی جبار

سپس گروه دوم دانش آموزان برای آموزش تئوری به کلاس رفته و گروه اول مراحل بالا را برای دیدن آسمان طی نمودند. در انتها با افزایش ارتفاع سیاره مشتری در آسمان هر دو گروه دانش آموزان توسط چهار تلسکوپ و به تفکیک چهار گروهی با این سیاره آشنا شده و به همراه سه قمر زیبایش آن را رصد نمودند.

fars6شکل ۶ مرحله انتهایی- رصد سیاره مشتری

ریز برنامه ی رصدی در جدول زیر آمده است:

ردیف   عنوان توضیحات
۱ گروه ۱ رصد ماه
۲ آشنایی با صورت های فلکی
۳ رصد سحابی جبار
۱ گروه ۲ رصد ماه
۲ آشنایی با صورت های فلکی
۳ رصد سحابی جبار
  رصد مشتری همه دانش آموزان