کافه نجوم

کافه نجوم برنامه ای است که طرح مباحث علمی پیرامون موضوعات نجومی را حول محور گفت گو دنبال می کند. کافه نجوم در سه شنبه هر هفته به مدت دو ساعت میزبان علاقه مندان پیگیر آسمان شب است. موضوعات کلی کافه به صورت فصلی انتخاب می شوند، اما جزییات هر جلسه در جلسه قبلی آن با توافق اعضا تعیین می گردد.

  • بررسی ستارگان آسمان به ترتیب درخشندگی
  • بررسی اجرام اعماق آسمان بر حسب فهرست مسیه
  • تصاویر منتخب هفته
  • اخبار روز نجومی
  • بررسی اجرام منظومه شمسی

از مهم ترین قسمت های کافه نجوم انجمن علم و اندیشه پویا می باشند.

کافه نجوم در طی برگزاری خود توانسته به صورت کاملا محسوسی سطح علمی و روحیه ی مطالعه را در بین اعضای انجمن گسترش دهد.

لازم به ذکر است که شرکت در کافه نجوم صرفا برای اعضای انجمن و یا افرادی که از طرف انجمن دعوت شده باشند امکانپذیر است

برای شرکت در برنامه های کافه نجوم پس از دریافت دعوت نامه می بایست با پرداخت حق عضویت ثبت نام خود را نهایی کنید.

حق عضویت کافه نجوم برای سه ماه مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان می باشد.

 

ثبت نام – تمدید عضویت در کافه نجوم

 


n00175794-b