نمایش و نقد فیلم یک اودیسه فضایی ۲۰۰۱

در اولین پنجشنبه ماه مهر سال ۹۸،نمایش،نقد و بررسی علمی-سینمایی فیلم “۲۰۰۱ یک اودیسه فضایی” ساخته استنلی کوبریک در سالن “ایماژ” انجمن سینمای جوانان خوزستان برگزار شد.طبق روال معمول ابتدا فیلم به نمایش در آمد سپس آقای دکتر “عزیزی” به نقد و بررسی جنبه های مختلف سینمایی و علمی فیلم پرداختند.