مثبت نجوم

هر برنامه در این بخش ما برای شما ، پیشنهادهایی از جنس نجوم داریم:

معرفی نرم افزارها ، کتب، مجلات ، مستند ها ، سایت های نجومی و همچنین بیان پدیده های شاخص رصدی ، صُور فلکی ، سیارات قابل رصد و… در ماه آینده. در پایان هر نشست، فایل صوتی و نرم افزارهای معرفی شده جهت دانلود کاربران قرار میگیرد.

mosbat-kolahkaj