رویت هلال ماه محرم – ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸

رصدگاه : اهواز – بام برج کیانپارس – خیابان ۱۴ غربی کیانپارس

ابزار رصدی: دو عدد دوربین دو چشمی ۲۰*۸۰

 

رصدگران :  پیمان حبیبیان ،مهدی حاجی زادگان

با توجه به پارامترهای هلال و همچنین علی رغم وجود غبار در آسمان،  هلال ماه رمضان ابتدا توسط دوربین دو چشمی در ساعت ۱۹:۵۳ و در ساعت ۲۰ با چشم غیر مسلح در آسمان رویت شد
با تشکر از ستاد استهلال خوزستان و مدیریت برج کیانپارس