تصاویر نجومی

تصاویر نجومی برنامه ایست که با به نمایش گزاردن تصاویر جذاب نجومی و تعریف و توضیح علمی آنان ، قصد دارد علاوه بر نمایش زیبایی های آسمان ، علت و منشاء پیداش آنها را نیز بررسی کند.

moster